OSA, czyli Ogólnopolski Spis Autyzmu

2014-09-03
poprzednia strona

Chcesz otrzymywać informacje o najnowszych artykułach? Zapisz się na newsletter!

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał", które na swoim koncie ma już sukces w postaci pierwszej edycji wolontariatu koleżeńskiego "Mary i Max", rozpoczyna kolejny ambitny projekt. Tym razem przygotowało Ogólnopolski Spis Autyzmu, czyli badanie sondażowe kierowane do osób z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera lub całościowych zaburzeń rozwoju.

logo OSA

W ankiecie głos mogą zabrać wszystkie osoby z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju, które ukończyły 12 lat oraz ich rodzice i opiekunowie. Aby grono wypowiadających się było jak najszersze, Stowarzyszenie proponuje dwa sposoby wzięcia udziału w badaniu. Ankietę można znaleźć na stronie internetowej spisautyzmu.pl, wystarczy wybrać odpowiednią wersję (dla osoby z autyzmem/ zespołem Aspergera lub dla rodzica/ opiekuna), a udzielone odpowiedzi trafią prosto do specjalnie przygotowanej bazy. Można też zgłosić się do najbliższej instytucji, która udziela wsparcia młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem i zespołem Aspergera lub bezpośrednio do Stowarzyszenia (np. dzwoniąc pod numer 797-318-133) i poprosić o przysłanie pytań w formie papierowej. Wypełnioną książeczkę odsyła się w specjalnie przygotowanej, zaadresowanej i opłaconej kopercie.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wielu obszarów życia. Część z nich, np. edukacja, dostęp do pracy czy opieki, podejmowano w sondażach już wcześniej (przykładem może być raport przygotowany przez Fundację SYNAPSIS). Jednak OSA idzie krok dalej, zadając pytania o zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, aktywność społeczną oraz - co najważniejsze w kontekście wolontariatu "Mary i Max" - relacje koleżeńskie. Informacje płynące prosto od osób z autyzmem i ich najbliższych będą solidną podstawą do przygotowania kolejnych, szerzej zakrojonych edycji projektu, który łączy otwartych na innych wolontariuszy z rówieśnikami, dla których nawiązywanie kontaktów społecznych jest szczególnie trudne.

Dane zebrane w sondażu, analizowane zbiorczo i opublikowane w formie anonimowych statystyk i wniosków z nich płynących będą miały wartość podwójną. Nie tylko przyczynią się do lepszego poznania sytuacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Polsce, ale posłużą też do wdrożenia nowoczesnej formy wsparcia, jaką jest wolontariat koleżeński. Inicjatywa warta uwagi, a każdy z nas może pomóc, rozpowszechniając informacje, zwłaszcza w środowiskach związanych z autyzmem. W Stowarzyszeniu, pomimo okresu wakacyjnego, tempo pracy nie spada. Dotarcie do młodzieży i dorosłych z autyzmem mieszkających na obszarach, gdzie instytucji ich wspierających po prostu nie ma stanowi dużą trudność. Każdy zabrany w ankiecie głos sprawia, że obraz sytuacji osób z autyzmem w Polsce staje się pełniejszy, zachęcamy więc do promowania OSY (pierwszym krokiem może być polubienie ich na facebooku) i czekamy na publikację wyników.

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał", które na swoim koncie ma już sukces w postaci pierwszej edycji wolontariatu koleżeńskiego "Mary i Max", rozpoczyna kolejny ambitny projekt. Tym razem przygotowało Ogólnopolski Spis Autyzmu, czyli badanie sondażowe kierowane do osób z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera lub całościowych zaburzeń rozwoju.